Lycalux En MVO
slide image

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Lycalux is zich bewust van de noodzaak om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het is onze overtuiging dat een nieuwe balans nodig is tussen mens, natuur en economische belangen. Lycalux neemt hiervoor dan ook verantwoordelijkheid.

De filosofie van One Planet zien wij als de belangrijkste randvoorwaarde voor ons eigen economische succes. In een continu proces kijken wij goed naar onszelf en naar onze bedrijfsvoering.

Lycalux integreert duurzaam ondernemen in de organisatie door alle medewerkers actief te betrekken bij structurele veranderingen, die gericht zijn op voorkomen van milieuvervuiling en het besparen van energie. Iedereen binnen onze organisatie is ‘eigenaar’ van onze bedrijfsfilosofie. Lycalux ziet haar klanten en leveranciers als duurzame partners.

Lycalux beoordeelt voortdurend het productieproces en past dit aan waar nodig en mogelijk is. Op deze manier brengen wij verantwoordelijkheid, inspirerende ideeën en marktkansen bij elkaar en wordt onze visie op duurzaamheid vertaald naar energie zuinige led verlichtingsarmaturen.

 
+31 10 5298428
Van der Waalsstraat 10
2665JK, Bleiswijk